KÜLTÜREL KODLARDA KADIN

5. KADIN VE ADALET ZİRVESİ

4-5 Kasım 2022

Kültürel Kodlar ve Kadın

Dünya üzerinde birçok kültür, kabul gören ve görmeyen kadınlık algıları üretir. Bu algılardan bir dizi değer yargısı, davranış kuralları ve beklentiler doğar. Kadınlık algıları nasıl oluşur ve hangi amaca hizmet ederler? Farklı coğrafyaların benzer kadınlık tanımları ya da aynı coğrafyanın farklı kadınlık idealleri birbiriyle nasıl bir etkileşim içindedir? Kadın hareketleri bu sorunlara ne kadar çözüm sağlayabildi?

Meselenin bir başka boyutu da kültürlerin kendi kimliklerini zaman zaman “öteki” kadın algıları üzerinden kurma durumudur. Ait olduğu kültürün mağduru olarak sunulan kadın imgesi hangi gerçeği yansıtır? Bunun tersi durumlarda, yabancı kültürün işgaline karşı kendi kültürünün emanetçisi olarak idealleştirilen yerel kadını görürüz. Kadınlık kimliği üzerinden gerçekleşen medeniyet savaşlarında hangi hayatlar dışarıda kalır?

Bir diğer düzlemde küreselleşen kültürün sunduğu kadın modelleriyle karşılaşırız. Dönemsel olarak değişen bu ideal kadınlıklar, ulaşılması beklenen standartları da beraberinde getirir. Geleneksel toplumlarda kentli kadın hane içinde konumlandırılırken, modern şehirli kadından hem bakımlı bir eş hem fedakâr bir anne hem de kariyer sahibi bir iş kadını olması beklenmektedir. Özellikle günümüzde oluşturulan norm kurgularının ve kadınlık kalıplarının özgünlükleri ve özgürlük tanımları ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır. Küreselleşen kültürün şekillendirdiği beklentiler kadınların yaşamını ve tercihlerini ne derecede etkiler? Yerel kültürün bireylere kattığı çeşninin tek tipleşen beğeniler karşısında kaybolmaya yüz tuttuğunu söyleyebilir miyiz?

Bu sorulardan yola çıkarak KADEM’in, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği V. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin bu yılki ana teması “Kültürel Kodlar ve Kadın” olarak belirlenmiştir. Beşinci zirvemizde, modern zamanlarda çeşitli kültürlerce üretilen kadınlık algılarını masaya yatırıyoruz ve bu algıların inşa sürecinde yer alan veya dışında kalan hayat deneyimlerini paylaşmak istiyoruz. Zirvemizde üç ana soruyu masaya yatıracağız: Kadınların bugününü ve geleceğini olumsuz olarak etkileyen kadınlık normları nasıl kurulagelmiştir? Bu normlara karşı kadınlar ne tür yaşam becerileri geliştirir ve hangi yöntemlerle varlıklarını sürdürürler? Kadınların baskı altında olmadan verimli ve doyumlu bir hayat sürdürebilmesi için neler yapılabilir?

Program Akışı