KÜLTÜREL KODLAR VE KADIN

5. KADIN VE ADALET ZİRVESİ

4-5 KASIM 2022, İSTANBUL

Kültürel Kodlar ve Kadın

Dünya üzerinde birçok kültür, kabul gören ve görmeyen kadınlık algıları üretir. Bu algılardan bir dizi değer yargısı, davranış kuralları ve beklentiler doğar. Kadınlık algıları nasıl oluşur ve hangi amaca hizmet ederler? Farklı coğrafyaların benzer kadınlık tanımları ya da aynı coğrafyanın farklı kadınlık idealleri birbiriyle nasıl bir etkileşim içindedir? Kadın hareketleri bu sorunlara ne kadar çözüm sağlayabildi?

Meselenin bir başka boyutu da kültürlerin kendi kimliklerini zaman zaman “öteki” kadın algıları üzerinden kurma durumudur. Ait olduğu kültürün mağduru olarak sunulan kadın imgesi hangi gerçeği yansıtır? Bunun tersi durumlarda, yabancı kültürün işgaline karşı kendi kültürünün emanetçisi olarak idealleştirilen yerel kadını görürüz. Kadınlık kimliği üzerinden gerçekleşen medeniyet savaşlarında hangi hayatlar dışarıda kalır?

Bir diğer düzlemde küreselleşen kültürün sunduğu kadın modelleriyle karşılaşırız. Dönemsel olarak değişen bu ideal kadınlıklar, ulaşılması beklenen standartları da beraberinde getirir. Geleneksel toplumlarda kentli kadın hane içinde konumlandırılırken, modern şehirli kadından hem bakımlı bir eş hem fedakâr bir anne hem de kariyer sahibi bir iş kadını olması beklenmektedir. Özellikle günümüzde oluşturulan norm kurgularının ve kadınlık kalıplarının özgünlükleri ve özgürlük tanımları ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır. Küreselleşen kültürün şekillendirdiği beklentiler kadınların yaşamını ve tercihlerini ne derecede etkiler? Yerel kültürün bireylere kattığı çeşninin tek tipleşen beğeniler karşısında kaybolmaya yüz tuttuğunu söyleyebilir miyiz?

Bu sorulardan yola çıkarak KADEM’in, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği V. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin bu yılki ana teması “Kültürel Kodlar ve Kadın” olarak belirlenmiştir. Beşinci zirvemizde, modern zamanlarda çeşitli kültürlerce üretilen kadınlık algılarını masaya yatırıyoruz ve bu algıların inşa sürecinde yer alan veya dışında kalan hayat deneyimlerini paylaşmak istiyoruz. Zirvemizde üç ana soruyu masaya yatıracağız: Kadınların bugününü ve geleceğini olumsuz olarak etkileyen kadınlık normları nasıl kurulagelmiştir? Bu normlara karşı kadınlar ne tür yaşam becerileri geliştirir ve hangi yöntemlerle varlıklarını sürdürürler? Kadınların baskı altında olmadan verimli ve doyumlu bir hayat sürdürebilmesi için neler yapılabilir?

Program Akışı

Konuşmacılar

Dr. Nursem Keskin Aksay

Moderatör,
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı

Büyükelçi,
Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı

Fatima Gailani

Afgan Barış Müzakerecisi,
Kadın Hakları Aktivisti

Dr. Tesnim Khriji Chirchi  

Öğretim Görevlisi, İbn Haldun Üniversitesi
İcra Direktörü, Jasmine Araştırma Vakfı

Dr. Sharifa Noaman Al-Emadi

İcra Direktörü, Doha Uluslararası Aile Enstitüsü

Emine Melek Cevahiroğlu

Moderatör,
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Hayat Sindi 

Biyoteknolojist

Dr. Ruha Shadab

Kurucu & CEO, LedBy Foundation

Yasemin Gür Solmaz

Yönetim Kurulu Üyesi, Gürmen Grup

Marlyse R. Ndjenga

Yayın Editörü, Valeurs Ajoutees Dergisi

Meryem İlayda Atlas

Moderatör,
Yönetim Kurulu Üyesi, TRT

Bilqis Abdul-Qaadir

Atletizm Direktörü, Uluslararası Motivasyon Konuşmacısı

Rizwana Hamid

Gazeteci & Film Yapımcısı Yönetmen, Media Monitoring Merkezi

Waad El-Kateab

Ödüllü Film Yapımcısı, Aktivist

Reshad Strik

Aktör

Dr. Sevim Zehra Can Kaya

Moderatör,
KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Ayşe Taşkent

Öğretim Görevlisi, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa

Hümeyra Şahin

Tarihçi-Yazar, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi

Samah Safi Bayazid

Film Yönetmeni ve Yapımcı, Kurucu Ortak ve Yapımcı, Light Art VR

Ayşe Akova 

Tasarımcı, Karikatürist, Podcast Yayıncısı