Doç. Dr. Ayşe Taşkent

Öğretim Üyesi – İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa)

Türkiye

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini gördüğü Marmara Üniversitesi’nde 2009 yılında “Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik” adlı tez ile İslam Felsefesi doktorasını tamamladı. Doktora tezi, “Güzelin Peşinde: Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik” adıyla 2011 yılında yayınlandı. “İbn Sinâ ve Fârâbî’nin Poetikaları”, “Tasvir – Teori ve Pratik Arasında İslam Görsel Kültürü” ve “Osmanlı Kültür Ortamında Miraç ve Yolculuk Durakları” yayımlanmış eserleridir. İslâm Sanatı ve oryantalist Yaklaşımlar, Türkiye’de estetik çalışmaları, İslâm Felsefesi ve poetikalar, Estetik, Sanat Felsefesi, İslâm görsel kültürü, Taşkent’in ilgi ve çalışma alanlarıdır. Halen İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.