KADEM kurulduğu günden bu yana kadının ve ailenin korunmasına yönelik çeşitli faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, 2014 yılından itibaren her iki yılda bir Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım’ın içerisinde yer alan haftada Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi düzenlemektedir. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin amacı; kadını, aileyi ve toplumu ilgilendiren meselelere sadece ulusal ve bölgesel değil küresel boyutta yaklaşımlar geliştirip, yaşanan sorunların tespitinin yanı sıra çözüm önerileri geliştirmektir. Misyonu kadının giderek artan ve çeşitli alanlarda ve biçimlerde maruz kaldığı cinsiyete dayalı ayrımcılık konusunun, toplumun en temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesi ile bir bütün olarak, evrensel meselelerinin etraflıca tartışılacağı bir uluslararası platform oluşturmak olan zirvenin vizyonu ise kadınların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi hayatları için demokratik reformları ve temel insan haklarını desteklemek ve sivil toplum, akademi ve bürokrasi-siyaset dünyasının katılımıyla toplumsal konulara yön vermektir.

2014 yılında gerçekleştirilen Kadın ve Adalet Zirvesi’nin teması kadın meselelerinde KADEM’in yaklaşımını yansıtan ve savunucusu olduğumuz “Adalet” kavramının kendisiydi. 2016 yılında ise “Adalet için Ses Ver” temasıyla başta mülteci kadınlar ve barış süreçlerinde kadınların rolü olmak üzere çok farklı alanlarda oturumlar gerçekleşmiştir. 2018 yılı Zirve teması ise toplumun yapıtaşı olan aile üzerine yoğunlaşmış ve “Ailenin Güçlendirilmesi” şeklinde belirlenmiştir. 2020 yılında 4. Kadın ve Adalet Zirvesi ise “Dijital Çağda İnsan Kalmak” teması ile gerçekleştirilmiştir.

5.kadin-ve-adalet-zirvesi-basladi-

5. Kültürel Kodlar ve Kadın
2022

4. Dijital Çağda İnsan Kalmak
2020

3. Ailenin Güçlendirilmesi
2018

2. Barış Süreçlerinde Kadın
2016

1. Adalet
2014

ULUSLARARASI

KADIN VE ADALET ZİRVESİ

WOMEN AND JUSTICE SUMMIT

Adalet - 2014Barış Süreçlerinde Kadın - 2016Ailenin Güçlendirilmesi - 2018Dijital Dünyada İnsan Kalmak - 2020Kültürel Kodlar Ve Kadın - 2022

ULUSLARARASI
KADIN VE ADALET ZİRVESİ
2013 – 2022

0
ÜLKE
0
KATILIMCI
0
KONUŞMACI