3. KADIN VE ADALET ZİRVESİ

AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

KADEM’in, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile birlikte 23- 24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceği III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin bu yılki ana teması “Ailenin Güçlendirilmesi” olarak belirlenmiştir.

KADEM, bu zirvede toplumun temelini oluşturan aileyi ve aileyi bekleyen tehditleri çok yönlü olarak ele alacaktır. Karşılıklı sevgi ve saygıya, özveriye, anlayışa, empatiye, sıcak ilişkilere dayanan aile, topluma mutlu ve ruhen sağlıklı bireyler kazandırırken; çatışmanın, kavganın, geçimsizliğin, şiddetin sarmalındaki sevgi ve saygıdan yoksun mutsuz aile ise bireyden topluma yayılan sorunlu, sağlıksız bir toplumsal ilişki karmaşasına neden olmaktadır.

KADEM, bu düşünceden hareketle güçlü ilişkilere ve bağlara dayalı aile yapısıyla ilgili önerileri ve politikaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunarak konuya karşı duyarlılık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Zirve, bu amaca hizmet etmek üzere değişik ülkelerden hükümet yetkililerini, siyasi aktörleri, girişimci kadınları, akademisyenleri, araştırmacıları, basın mensuplarını, aktivisitleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek konuyla ilgili sorunları çok yönlü tartışmayı ve müzakere etmeyi hedeflemektedir.

Zirvede sunum ve konuşmaların yapıldığı oturumların yanı sıra, değişik ülkelerden aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakanların veya yetkililerin katılacağı liderler oturumu da düzenlenerek, her ülkenin aileye yönelik politikaları ve uygulamaları masaya yatırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’nın teşrifleri ile başlayacak olan III. Kadın ve Adalet Zirvesi’nde, KADEM Başkanı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanının yapacakları protokol konuşmalarının ardından ülkelerinde öncü olmuş kadınlar ile birlikte, bahsedilen “Liderler Oturumu” gerçekleşecektir.

Birinci gün yapılacak olan protokol konuşmalarını ve bakanlar oturumunu takiben ikinci gün paralel oturumlara geçilecektir. Oturumlarda, ailenin güçlendirilmesi yönünde değişik alanlardaki gelişmeler, başarılı örnekler ve devam etmekte olan sorunlarla ilgili tespit ve çözümler içerikli tebliğ sunumları yapılacaktır.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne davet edilen katılımcıların tüm masrafları Zirve organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

Zirvede yapılan sunumların özetlerinden oluşan Zirve Kitabı İngilizce ve Türkçe olarak basılacaktır.

Zirve, çok dilli olacaktır. Katılımcılar İngilizce ve Türkçe dillerinden herhangi birinde sunum yapabileceklerdir. Yapılan sunuşlarla ilgili simültane çeviri hizmeti sunulacaktır.

PROGRAM AKIŞI