A SALONU

Modern Zamanın Görünen ve Görünmeyen Aktörleri

Eğlence sektörü ve gerek konvansiyonel gerekse günümüzdeki interaktif modelleriyle medya, işlevselliklerini kadınlık algıları üzerinden sürdürerek iktidarın, toplumun ve piyasanın beklentilerini aktardığı aktif mecralar olarak değerlendirilebilir. Çoğulcu demokrasilerde medya, halkın sözcülüğünü yapma, bireyleri bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme gibi işlevlere sahipken kadına dair negatif temsilleri normalleştirerek, şiddeti bir reyting aracı gibi kullanarak, kadın bedenine dair standartları belirleyerek toplumda yanlış bir kadın algısının oluşmasına da sebep olabilir. Bunun neticesinde beslenmeden spora, değişen güzellik ve estetik algısından gösterişçi tüketime, yeni ev kadınlığından kariyer planlarına kadar birçok konuda günceli yakalamaya çalışan kadınlar, fiziksel, maddi ve psikolojik olarak bitap düşmekte. Yeni yaşam tarzları inşa edilirken mevcut normlar nasıl etkileniyor? Yeni hayat tarzları meşruiyetini nasıl tesis ediyor? Bu hızlı dönüşüm kadınlar için bir fırsat mı yoksa kısıt mı? Farklı kültürlerde kadınlık tecrübeleri nasıl şekilleniyor? Kadın dostu medya nasıl olmalı?

Konuşmacılar

Meryem İlayda Atlas

Moderatör,
Yönetim Kurulu Üyesi, TRT

Bilqis Abdul-Qaadir

Atletizm Direktörü, Uluslararası Motivasyon Konuşmacısı

Rizwana Hamid

Gazeteci & Film Yapımcısı Yönetmen, Media Monitoring Merkezi

Waad El-Kateab

Ödüllü Film Yapımcısı, Aktivist

Reshad Strik

Aktör