Dr. Ruha Shadab

LedBy Vakfı Kurucusu ve CEO’su

Hindistan & ABD

Ruha Shadab, son 10 yıldır etki yaratma geçmişine sahip ödüllü bir doktor, sosyal girişimci ve küresel sağlık danışmanıdır. Yüksek lisansı için prestijli Harvard Kamu Hizmeti Bursu aldı. Mezun olduktan sonra, topluluk kurma kararlılığı ve lider olmayı arzulayan kadınlar için rol modeli olması dolayısıyla Harvard Kennedy School Kadın Liderlik Ödülünü alan ilk kadın oldu. Halen Harvard kuluçka merkezinde hayata geçirdiği ve tohum finansmanı ile kurduğu LedBy Vakfının CEO’luğunu yürütmektedir. Ülkenin yetersiz temsil edilen en büyük kadınlar topluluğu için işyerinde hakkaniyetin iyileştirilmesi üzerine çalışan ilk Hint liderlik kuluçka merkezidir. Ruha, kadın sağlığını güçlendirerek ve yetersiz temsil edilen kadınlar için giriş ve elde tutma bariyerlerini ortadan kaldırarak ekonomilerin daha uyumlu, saygılı ve kapsayıcı bir modelle geçişini hızlandırmak üzere pazar odaklı çözümler hakkında son derce tutkuludur.