B SALONU

Kamusal Alan ve Piyasa Kuralları

Günümüzde ideal kadınlık, gündelik pratiklerle biteviye yeniden tanımlanıyor ve kendini üretiyor. Söz konusu ideallerin bazıları kişilik, bazıları ise beden bağlamında yer almakta olup belirli yaşam tarzlarını destekleyen tüketim modelleri içinde konumlandırılıyor. Her durumu kendi lehine çevirebilen piyasa düzeni bu üretimi desteklerken, bu modellerin dışında kalan kadınlar marjinal addedilerek ötekileştirilmeye maruz kalıyor. Öte yandan birçok kültürde hâlâ ideal öznesi erkek olan kamusal alanda, hele ki güçlü mevkilerde bir kadın olarak yer edinmek çeşitli zorluklara göğüs germeyi zorunlu kılıyor. Basit ve gelişigüzel görünürken aslında bir sosyal gerçekliği inşa eden gündelik hayat ve kamusal alan, kadınlığa dair normları nasıl kurar, nasıl yaşatır, nasıl dayatır? Kamusal alanda ve iş hayatında kadınlar hangi güçlüklerle karşılaşıyor, bu güçlükleri nasıl aşıyorlar? Kadınlar iş hayatında hangi mekanizmalarla korunmalı, nasıl desteklenmeliler? Daha önce yürünmemiş bir yolda yürüyen kadınlar bunu nasıl başarıyorlar?

Konuşmacılar

Dr. Betül Özel Çiçek

Moderatör,
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Sultana Tafadar  

Kral Danışmanı

Nazma Khan

CEO, World Hijab Day Organizasyonu

Ebru Baybara Demir

Şef, Sosyal Girişimci 

Rowaida Abdelaziz

Ödüllü Gazeteci