2. GÜN – 5 KASIM 2022

09.30 – 11.00
Özne Olarak Kadın

11.00 – 11.30
Kahve Arası

11.30 – 13.00
Kamusal Alan ve Çalışma Hayatı

A SALONU

Çalışma Hayatında Kadın

B SALONU

Kamusal Alan ve Piyasa Kuralları

13.00 – 14.00
Öğle Yemeği Arası
14.00 – 15.30
Yeni Yaşam Tarzları ve Kültürün İnşası

 

A SALONU

Modern Zamanın Görünen ve Görünmeyen Aktörleri

B SALONU

Sanatın İçinden Kadın İmgeleri

15.30 – 16.00
Kahve Arası

 

A SALONU

16.00 – 16.30