Zirve Hakkında

ZİRVE HAKKINDA

III. Uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi

Merkezi İstanbul’da bulunan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kurulduğu 2013 yılından beri kadın ve aile odaklı bir dernek olarak faaliyet göstermektedir. Düzenlediği kampanyalar ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle kamuoyunu, kadın ve aile konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı güderken; diğer yandan yayın ve lobi çalışmaları yaparak, saha tecrübelerini, bulgu ve birikimlerini karar verici mercilere aktarmakta, bütün bu güncel veriyi kadın ve aile politikaları üzerinde aktif kılmaya çalışmaktadır.

KADEM bu tür çalışmaların yanı sıra kadın ve aile konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlemektedir. Bu bağlamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında her yıl farklı bir tema etrafında çok sayıda araştırmacının, akademisyenin ve uzmanın katıldığı Ulusal Kadın Kongresi’ni gerçekleştirilmektedir. Kongrede, kadın ve aileye dair sorunlar, çözüm önerileri ve politikalar üzerinde durulmaktadır.

KADEM’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte iki yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, kurumun markalaşmış önemli etkinliklerinden biridir. 2014 yılında ilki gerçekleşen Kadın ve Adalet Zirvesi’nin ana teması “Kadın ve Adalet” iken, 2016 yılında ikincisi düzenlenen Zirve’de “Suriyeli Mülteci Kadınlar ve Sorunları” ile “Barış Süreçlerinde Kadın” başlıklı iki ana tema ele alınmıştır.

III. Zirvenin Ana Teması: Ailenin Güçlendirilmesi

KADEM’in, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte 23- 24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceği III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin bu yılki ana teması “Ailenin Güçlendirilmesi” olarak belirlenmiştir.

KADEM, bu zirvede toplumun temelini oluşturan aileyi ve aileyi bekleyen tehditleri çok yönlü olarak ele alacaktır. Karşılıklı sevgi ve saygıya, özveriye, anlayışa, empatiye, sıcak ilişkilere dayanan aile, topluma mutlu ve ruhen sağlıklı bireyler kazandırırken; çatışmanın, kavganın, geçimsizliğin, şiddetin sarmalındaki sevgi ve saygıdan yoksun mutsuz aile ise bireyden topluma yayılan sorunlu, sağlıksız bir toplumsal ilişki karmaşasına neden olmaktadır.

KADEM, bu düşünceden hareketle güçlü ilişkilere ve bağlara dayalı aile yapısıyla ilgili önerileri ve politikaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunarak konuya karşı duyarlılık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Zirve, bu amaca hizmet etmek üzere değişik ülkelerden hükümet yetkililerini, siyasi aktörleri, girişimci kadınları, akademisyenleri, araştırmacıları, basın mensuplarını, aktivistleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek konuyla ilgili sorunları çok yönlü tartışmayı ve müzakere etmeyi hedeflemektedir.

Zirvede sunum ve konuşmaların yapıldığı oturumların yanı sıra, değişik ülkelerden aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakanların veya yetkililerin katılacağı liderler oturumu da düzenlenerek, her ülkenin aileye yönelik politikaları ve uygulamaları masaya yatırılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’ın teşrifleri ile başlayacak olan III. Kadın ve Adalet Zirvesi’nde, KADEM Başkanı Sayın Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Sayın Cumhurbaşkanının yapacakları protokol konuşmalarının ardından ülkelerinde öncü olmuş kişiler ile birlikte, bahsedilen “Liderler Oturumu” gerçekleşecektir.

Birinci gün yapılacak olan protokol konuşmalarını ve bakanlar oturumunu takiben ikinci gün paralel oturumlara geçilecektir. Oturumlarda, ailenin güçlendirilmesi yönünde değişik alanlardaki gelişmeler, başarılı örnekler ve devam etmekte olan sorunlarla ilgili tespit ve çözümler içerikli sunumları yapılacaktır.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne davet edilen konuşmacıların tüm masrafları Zirve organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

Zirvede yapılan sunumların özetlerinden oluşan Zirve Kitabı İngilizce ve Türkçe olarak basılacaktır.

Zirve, çok dilli olacaktır. Katılımcılar İngilizce ve Türkçe dillerinden herhangi birinde sunum yapabileceklerdir. Yapılan sunuşlarla ilgili simültane çeviri hizmeti sunulacaktır.