Program

PROGRAM

23 KASIM 2018 – CUMA

08:30 - 09:30 ANA SALON Kayıt

Katılım için kayıt zorunludur. Kayıt başvuruları sadece online olarak websitemizden alınacaktır. Etkinlik alanında yeni kayıt kabul edilmeyecektir.

10:00 - 12:00 ANA SALON Açılış Töreni

Sayın Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı

Sayın Zehra Zümrüt Selçuk

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı

14.00 - 16.00 ANA SALON Küreselleşen Dünyada Ailenin Önemi: Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar

ESRA ALBAYRAK

İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı, TÜRKİYE

Moderatör

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti

MA’SOUMEH EBTEKAR

Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İran

HIJRAN HUSEYNOVA

Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komisyon Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti

ZEKİ ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

YOHANA SUSANA YEMBISE

Kadınların Güçlendirilmesi ve Çocuğun Koruması Bakanı, Endonezya

HIND SABEEH BARAK AL-SABEEH

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı / Ekonomi İşleri Bakanı , Kuveyt

HAIFA AL-AGHA

Kadın İşleri Bakanı, Filistin

SALIMATA DIOP EPSE DIENG

Kadın İşleri, Aile ve Cinsiyet Bakanı, Senegal

WIDAD YAGOUB

Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Bakanı, Sudan

JANAT MUKWAYA

Cinsiyet, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı, Uganda Cumhuriyeti

ADIYEV KANYBEK MAMATBEKOVICH

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı, Kırgız Cumhuriyeti

24 KASIM 2018 – CUMARTESİ

09:30 - 11:00 SALON A Modern Dünyada Aileyi Bekleyen Tehditler ve Fırsatlar

Aile, modern toplumda çok yönlü tehditler altındadır. Kuşaklar arası iletişimin azalması, boşanmaların artması, aile içi şiddetin varlığını sürdürmesi, kentsel mekânların aile yapısı üzerinde olumsuz etkileri, ilaç, medya vb. pek çok bağımlılığının artması, yalnızlaşma gibi sorunlar aile yapısını ve birliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Öte yandan aile, bu tür olumsuzluklara rağmen bireyler, toplumsal ve siyasal yapı bakımından hayati işlevlerini sürdürmeye devam etmektedir. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri yaygınlaştırarak toplumsal yapının korunmasında ve güçlenmesinde önemli bir rol icra etmektedir. Bir taraftan ailelerin güçlendirilmesi için modern seçeneklerle farklı çözümler de üretilmektedir. Örneğin, sorun yaşayan aileler için sunulan aile terapileri ve benzeri destek mekanizmaları ile aile içinde aşılabilecek problemlerin üstesinden gelinmesine yardımcı olunmaktadır. Bu oturumda modern dünyada aileyi bekleyen tehditlerin yanı sıra ailenin devam etmekte olan işlevleri, modern dünyanın ailenin güçlendirilmesi için sunduğu imkânlar çok yönlü olarak ele alınacak; değişik ülkelerin konuyla ilgili politikaları masaya yatırılacaktır.

DR. IGNACIO SOCIAS

Uluslararası İlişkiler Direktörü, International Federation for Family Development, İSPANYA

Moderatör

FEHMİ BİLGE

Mimar, TÜRKİYE

Aile, Mekân ve Şehir Planlaması Etkileşimi

DR. DIMITER PHILIPOV

Nüfusbilimci, Wittgenstein Nüfus ve Küresel Beşerî Sermaye Merkezi, AVUSTURYA

Nüfus Dinamiklerinin Aile Üzerindeki Etkisi

PROF. DR. KEMAL SAYAR

Psikiyatr, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÜRKİYE

Yükselen Trend Olarak Aile Danışmanlığı ve Terapisi

PROF. DR. GUNHILD O. HAGESTAD

Profesör, Agder University College, NORVEÇ

Nesiller Arası Diyalog ve Değerler Aktarımı

09:30 - 11:00 SALON B Daha İyi Bir İş-Aile Dengesine Doğru

Çalışan kadın, aile sorumlulukları ile mesleki yaşamdan kaynaklanan sorumluluklardan oluşan çifte role sahiptir. İki rolü birlikte yürütemeyen bazı kadınlar ya mesleklerini tercih ederek aile yaşamından ödün vermekte ya da ev kadınlığını tercih ederek iş yaşamından feragat etmek zorunda kalmaktadır. İki rolün çatışmasından dolayı üretmek, aldığı eğitimi kendisi ve ülkesi için faydaya dönüştürmek isteyen birçok kadın ailesine yeterince zaman ayıramamaktadır. Bu ikiye bölünmüşlük ve herhangi bir tarafı eksik bırakma duygusu, kadınlarda psikolojik baskı oluşturmakta ve bu denklem evlenme ve aile olmaya dair bazı çekincelerin gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Çalışma şartlarının kadının ve pek tabii erkeğin ihtiyaçlarını ve çocuklarına ayıracakları zamanı dikkate alacak şekilde düzenlenmesi, kadınlar için kısmi çalışma şartlarının sağlanması, işletmelerde kreş ve bakım imkânlarının geliştirilmesi, eşlerin aile yükümlülüğünü paylaşması gibi politikalar bir yandan kadının çalışma yaşamında yer almasını kolaylaştırırken, bir yandan da aile bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunabilir. Bu oturumda kadının, aile bütünlüğüne zarar vermeden ve çocuğunu ihmal etmeden iş yaşamında yer almasını kolaylaştıracak, erkeğin de sürece aktif katılımının önemini vurgulayacak politikalar ve öneriler ele alınacaktır.

DOÇ. DR. E. SARE AYDIN YILMAZ

Ak Parti Milletvekili, KADEM Kurucu Başkanı, TÜRKİYE

Moderatör

AHMED AREF

Araştırmacı, Uluslararası Doha Aile Enstitüsü, Qatar Vakfı, KATAR

İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Sosyal Politikaların Katkısı

DR. WILLEM ADEMA

Uzman Ekonomist, OECD Sosyal Politikalar Bölümü, FRANSA

Aile Dostu Çalışma Saatlerinin Sağlanması

DR. FRED DEVEN

Psikolog, Louvain Üniversitesi, BELÇİKA

Çocukların Yetiştirilmesinde Babanın Rolünün Arttırılması

DR. MARGARIDA GONÇALVES NETO

Doktor, Casa de Saúde do Telhal Hastanesi, PORTEKİZ

Çalışma Hayatında Kariyer ve İş Yaşam Dengesi

11:15 - 12:45 SALON A Ailenin Birleştirici Gücü Olarak Din

Tüm dinler aileyi insan yaşamının temeli olarak kabul ederler. Hepsinde aile birliğinin sağlanmasına, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine ve ailenin bir kurum olarak sürekliliğine katkı sağlayacak değerler ve normlar bulunmaktadır. Dinler, sahip oldukları değerlerin yanı sıra, mensupları arasında geliştirdikleri paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, şefkat, merhamet, karşılıklı sevgi ve saygı gibi duygular yoluyla da aile kurumuna önemli imkânlar sunarlar. Bu oturumda başta İslâm olmak üzere farklı dinlerde aileye bakış, aileye verilen önem, çiftlerin aile içindeki rolleri, aile bireylerinin dinî hizmetlerden daha fazla oranda yararlanmasının yolları tartışılacak, bu konuyla ilgili öneriler ve politikalar ele alınacaktır.

PROF. DR. HURİYE MARTI

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, TÜRKİYE

Moderatör

PROF. DR. DARIUSZ KROK

Profesör, Opole Üniversitesi, POLONYA

Günümüz Ailesinde Dinin Rolü

IEASHA PRIME

Dar al Hijrah İslam Merkezi Kadın İlişkileri Direktörü – Direktör, Barakah Inc., FİLİSTİN

Aile İçinde Barış ve Saygı Kaynağı Olarak Din

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞULE ALBAYRAK

Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE

Nesiller Arası Aile Değerlerinin Korunmasında Dinin Etkisi

LIA GALICI

İş Kadını, TÜRKİYE

Ailenin Oluşumunda Dinin Etkisi

TATUL ANUŞYAN

Başrahip, TÜRKİYE

Ailenin Oluşumunda Dinin Etkisi

11:15 - 12:45 SALON B Medyanın Aile Dinamikleri Üzerindeki Etkisi: İlişkilerin Dijitalleşmesi

Medyanın aile üzerinde olumlu ve olumsuz, çok yönlü etkileri söz konusudur. Medyadaki eğitici programlar aile içi ilişkilere, ailedeki rol dağılımına, eşler arasındaki ilişkilere ve ebeveyn çocuk ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlar. Ancak, iletişim araçlarının ve sosyal medyanın aile mahremiyetini deşifre etmesi, aileye ait zamandan çalmaya, sanal aldatmaya sebep olabilmesi, aile ve evlilik beklentisini değiştirmesi, bireyleri yalnızlaştırması, aile sadakatini bozmaya zemin hazırlaması ve değer sistemlerinde tahribat oluşturması gibi nedenlerden dolayı olumsuz etkileri de söz konusudur. Bu oturumda kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın aile üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin yanı sıra medyanın olumsuz etkilerine karşı aile içi ilişkileri ve ailenin bütünlüğünü güçlendirici öneri ve politikalar tartışılacaktır. Diğer yandan, vazgeçilmez hale gelen medyanın bu haliyle aile üzerinde olumlu etkileri artıran ve yaygınlaştıran öneriler de beklenmektedir.

FATMA BARBAROSOĞLU

Sosyolog, TÜRKİYE

Moderatör

DR. SUMAIYAH AHMED

Öğretim Üyesi, Jamia Hamdard İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, HİNDİSTAN

Medyanın Aile Üzerindeki Etkisi

PROF. DR. DONG HOON MA

Medya ve İletişim Okulu Direktörü, Kore Üniversitesi, GÜNEY KORE

Medyada Aile Profili

PROF. DR. FERHAN ODABAŞI

Öğretim Üyesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE

Sosyal Medya Aile İlişkisi

BİROL GÜVEN

Senarist & Yapımcı, TÜRKİYE

Geçmişten Günümüze Dizi ve Sinemada Aile İlişkileri

14:00 - 15:30 SALON A Aile Birliğini Bozan Bir Tehdit Olarak Aile İçi Şiddet ve İstismar

Şiddet, fiziksel, psikolojik ve mahrumiyet boyutu bulunan çok yönlü sosyal bir sorundur. Aile içinde kadının yanı sıra çocuklar da şiddete maruz kalabilmektedirler. Şiddetin aile üzerinde çok yönlü etkileri bulunmaktadır. Gerek Türkiye’de gerekse başka ülkelerde görülen boşanmaların, böylece ailenin parçalanmasının büyük bir kısmı şiddetten kaynaklanmaktadır. Şiddet, bununla birlikte aile bireyleri üzerinde derin psikolojik etkilere sahiptir. Türkiye son on beş yılda aile içi şiddete karşı ciddi politikalar geliştirmiş ve ilgili uluslararası sözleşmelere taraf olmuştur. Ancak buna rağmen ülkemizde şiddet konusu ne yazık ki hâlâ yaşanan bir gerçektir. Bu oturumda farklı ülke deneyimlerinden hareketle şiddetle mücadelede gerçekleştirilmiş başarılı örnekler/uygulamalar ve bu konuda geliştirilecek etkin politikalar üzerinde durulacaktır. Kadının yanı sıra çocuklara karşı işlenen şiddet ve istismar olayı da çok yönlü olarak ele alınacaktır.

MS. WAFA BANI MUSTAPHA

Ürdün Parlamento Üyesi, ÜRDÜN

Moderatör

GÜLSER USTAOĞLU

KSGM Genel Müdürü, TÜRKİYE

Aile Birliğinin Korunmasına Yönelik Devletin Şiddetle Mücadele Politikaları

PROF. DR. MEDAIM YANIK

Psikiyatr, TÜRKİYE

Aile İçi Şiddetin Aileleri İşlevsiz Hale Getirmesi ve Boşanmalar

PROF. DR. ZALEHA KAMURUDDIN

Rektör, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, MALEZYA

Aile İçi Şiddeti Önlemde Bir Araç: Aile Hukuku

PROF. DR. PAOLA TODINI

Profesör, E-Campus Üniversitesi, İTALYA

Çocuklara Yönelik Aile İçi Şiddet

14:00 - 15:30 SALON B Çatışmaların ve Yoksulluğun Aile Üzerindeki Etkisi

Bu oturumda birbiriyle doğrudan veya dolaylı iki konu ele alınacaktır: Çatışma ve yoksulluk. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan savaş ve çatışmaların en fazla tahribata uğrattığı kurum ailedir. Savaş ve çatışmaların sonucunda aileler yerinden edilmekte, parçalanmakta ve yoksullaşmaktadırlar. Yerinden edilmiş aileler barınma, geçim, sağlık, sığındıkları yerlere uyum gibi temel sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Öte yandan yoksulluk, çok yönlü sosyal bir sorun olarak aileyi derinden etkilemektedir. Yoksulluğun sarmalındaki aile bireyleri, insani şartlarda barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu oturumda; yoksulluğun, ailenin yapısı, ailenin bütünlüğü, aile bireyleri üzerindeki etkileri, aileyi yoksulluğa karşı korumaya yönelik politikalar ve önlemler ele alınacaktır. Yoksullukla mücadele hakkında kamu sektörü, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri tarafından geliştirilecek politikalar ve stratejiler üzerinde özel olarak durulacaktır.

REEM ABU HASSAN

 Eski Sosyal Kalkınma Bakanı, ÜRDÜN

Moderatör

SABIHA HUSIC

Teolog & Psikoterapist, Medica Zenica, BOSNA – HERSEK

Çatışma Sürecinde Aile Hayatı ve Yapısı

DR. DEISI KUSZTRA WEBER

Dünya Aile Organizasyonu Başkanı, BREZİLYA

Aile Refahı ve Yoksulluk: Sürdürülebilir Aileler için Stratejiler

DR. ALİ KHASHAN

Eski Filistin Adalet Bakanı, Adalet ve İnsanlık için Filistin Küresel Merkezi Başkanı, FİLİSTİN

Mülteci ve Yerinden Edilmiş Ailelerin Yaşam Koşulları

DR. ZITHA MOKOMANE

Öğretim Üyesi, Pretoria Üniversitesi, GÜNEY AFRİKA

Ekonomik Zorluklara Karşı Koruyucu Bir Faktör Olarak: Aile

15:45 - 16:45 SALON A KADEM TALKS

Maysaa Abu Hassen

Data Analisti, Investimate Bussines, ORB International, SURİYE

Fatma İpek Alcı

“2017 isveçli Kahramanlar” yarışmasında “Yol Gösterici” dalında “Yılın Kahramanı” Ev Hanımı, TÜRKİYE

Leyla İpekçi

Yazar, TÜRKİYE

16:45 - 17:00 SALON A ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİ